Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” spółka z o.o. powstało w wyniku przekształceń własnościowych i jest spadkobiercą powstałej na przełomie lat 50-tych i 60-tych Miejskiej Służby Drogowej i późniejszych zmian na Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów zajmując się utrzymaniem i budową ulic chodników i placów na terenie miasta Inowrocławia i przyległych gmin. Proces prywatyzacyjny przedsiębiorstwa rozpoczął się z dniem 14 grudnia 1990 r podpisaniem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” spółka z o.o. Po akceptacji procesu prywatyzacyjnego ze strony ówczesnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu zawiązana spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 kwietnia 1991 r. będąc prawnym następcom i kontynuatorem tradycji drogownictwa w Inowrocławiu.