Podstawowy zakres usług realizowanych przez naszą Firmę:

 • wykonawstwo robót ziemnych,
 • budowa nowych dróg, ulic, chodników, placów i parkingów,
 • remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury drogowej,
 • budowa i modernizacja nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowa i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej,
 • profilowanie nawierzchni drogowych z mieszanki mineralno-bitumicznej,
 • układanie nawierzchni drogowych z mieszanki mineralno-bitumicznej,
 • budowa i remonty boisk sportowych,
 • produkcja i sprzedaż betonów,
 • kruszenie materiałów budowlanych, 
 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • budowa sieci i przyłączy gazowych,
 • budowa oświetlenia,
 • doradztwo materiałowe i technologiczne.