Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko nr 140222C

Inwestor: Gmina Mogilno

Realizacja: 27.09 – 24.10.2011


Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 150223 Rojewo Wieś

Inwestor: Gmina Rojewo

Realizacja: 12.07 – 15.11.2011


Zadanie: Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – ul. Zachodnia,Rzemieślnicza i Podgórna 

Inwestor: Gmina Miasto Radziejów

Realizacja: 5.05 – 23.09.2011


Zadanie: Przebudowa ul. Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy – II etap

Inwestor: Urząd Miejski w Kruszwicy

Realizacja: 16.05 – 31.10.2011


Zadanie: Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu

Inwestor: Miasto Inowrocław

Realizacja: 14.03 – 15.10.2011


Zadanie: Przebudowa ul. Staropoznańskiej w Inowrocławiu na odcinku od ulicy Fabrycznej do ul. Bagiennej

Inwestor: Miasto Inowrocław

Realizacja: 27.04.2010 – 31.05.2011