Zadanie:     Budowa dróg dojazdowych i parkingów dla nowej siedziby Urzędu Skarbowego przy Al. Niepodległości w Inowrocławiu

Inwestor:    Izba Skarbowa  w Bydgoszczy

Realizacja:   30.11.2012 – 31.07.2013


Zadanie:     Przebudowa ulic  w Radziejowie  – ul. Objezdnej- I etap  i  ul. Wiatraczny Stok

Inwestor:    Gmina Miasto Radziejów

Realizacja   25.03 – 30.08.2013


Zadanie:     Przebudowa ulicy Rucianej w Inowrocławiu

Inwestor:    Miasto  Inowrocław

Realizacja   08.04 – 20.05.2013


Zadanie:     Przebudowa ulicy Wapiennej w Inowrocławiu

Inwestor:    Miasto  Inowrocław

Realizacja   02.04 – 14.06.2013


Zadanie:     Przebudowa ulicy Objazdowej w Inowrocławiu

Inwestor:    Miasto  Inowrocław

Realizacja   10.04 – 22.08.2013


Zadanie:     Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno-Józefowo

Inwestor:    Zarząd Dróg Powiatowych Mogilno

Realizacja   18.04 – 20.09.2013


Zadanie:     Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno

Inwestor:    Miasto i Gmina  Trzemeszno

Realizacja    27.06 – 29.11.2013


Zadanie:     Przebudowa drogi powiatowej Nr3414 C ulica Rąbińska w Inowrocławiu na odcinku od ul. Zielnej do ul. Woj. Polskiego

Inwestor:   Zarząd Dróg Powiatowych  Inowrocław

Realizacja   14.05 – 13.09.2013


Zadanie:     Wykonanie robót drogowych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej z projektu Rewitalizacja starej części miasta Kruszwicy – etap I

Inwestor:    KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o.

Realizacja    03.06 – 08.10.2013


Zadanie:     Przebudowa ulicy Dmowskiego w Inowrocławiu

Inwestor:    Miasto  Inowrocław

Realizacja    20.08 – 27.11.2013


Zadanie:     Wykonanie placu z kostki brukowej betonowej na terenie należącym do Zmawiającego w m. Wierzchosławice

Inwestor:    Gospodarstwo Nasienne – Jan Łuczak  w Jacewie  88-100 Inowrocław

Realizacja    27.06 – 18.12.2013


Zadanie:     Przebudowa ulicy Makowej w Inowrocławiu

Inwestor:    Miasto  Inowrocław

Realizacja    30.09 – 30.11.2013


Zadanie:     Budowa nawierzchni dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowa – Kolankowo – Prądocin”

Inwestor:   Gmina Nowa Wieś Wielka

Realizacja   04.10 – 04.11.2013