Zadanie:     Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo-droga nr 2426 odc. Dąbrówka- granica powiatu od km 10+826 do km 13+000 

Inwestor:    Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

Realizacja:  27.07.-23.09.2015 r

Koszt: 1 570 703,64 zł


Zadanie:     Przebudowa ulic Zajeziernej w Gniewkowie

Inwestor:    Gmina Gniewkowo

Realizacja:  08.09-24.11.2015 r

Koszt: 818 986,95 zł


Zadanie:     Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C- ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu

Inwestor:    Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Realizacja:  17.07.-30.10.2015 r

Koszt: 1 525 218,76 zł


Zadanie:     Przebudowa dróg gminncyh w rejonie komunikacyjnym Gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo i Choceń

Inwestor:    Gmina Gniewkowo

Realizacja:  09.04.-21.09.2015 r

Koszt: 4 998 332,81 zł


Zadanie:    Przebudowa ulicy Łącznej i Przyjeziernej w Janikowie wraz z wykonaniem odwodnienia drogowego

Inwestor:    Gmina Janikowo

Realizacja:  12.06-16.09.2015 r

Koszt: 1 234 805,77 zł


Zadanie:     Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała- Rzeczyca etap III wraz z robotami dodatkowymi

Inwestor:    Gmina Kruszwica

Realizacja:  18.06-11.09.2015 r

Koszt: 740 012,79 zł


Zadanie:    Przebudowa i rozbudowa ul. Lipowej, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul Sosnowej w Solcu Kujawskim

Inwestor:    Gmina Solec Kujawski

Realizacja:  21.08-30.11.2015 r

Koszt: 1 130 871,35 zł


Zadanie:     Roboty w zakresie remontów nawierzchni, oznakowania poziomego i pracy brygady interwencyjnej na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w roku 2014-2017, z podziałem na części. Część nr 2- Rejon Inowrocław

Inwestor:    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Realizacja:  2015 r

Koszt: 818 986,95 zł


Zadanie:     Remont nawierzchni dróg krajowych w latach 2014-2016 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Część nr 2- Rejon Bydgoszcz, Rejon Inowrocławski, Rejon Włocławek

Inwestor:    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Realizacja:  2015 r

Koszt: 13 114 649,08 zł


Zadanie:   Wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od Al. Niepodległości do ul. Staropoznańskiej oraz od ul. Gwarków do ul. Stanisława Staszica oraz ścieżki rowerowej od łącznika do ul. Poznańskiej

Inwestor:   Miasto Inowrocław

Realizacja:   21.08.2014 – 29.05.2015 r.

Koszt:   4 790 700,81 zł