Zadanie: Remont nawierzchni dróg krajowych w latach 2014-2016 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz. Część nr 2 – Rejon Bydgoszcz, Rejon Inowrocław, Rejon Włocławek

Inwestor: Generalna Dyrekcja dróg krajowych i Autostrad O/Bydgoszczy

Realizacja: 2014-2016 r.

Koszt: 7 675 160,28 zł


Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P m. Dąbrowa

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Realizacja: 12.07.2016-14.10.2016r

Koszt: 1 306 195,04 zł


Zadanie: Roboty drogowe w zakresie konserwacji i naprawy dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych na terenie miejskim

Inwestor: Miasto Inowrocław

Realizacja: 2016 r

Koszt: 1 165 867,12 zł


Zadanie: Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników po rozkopach powstałych na skutek prowadzenia prac wodno-kanalizacyjnych

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu

Realizacja: 2016 r

Koszt: 1 353 084,38 zł


Zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grójczyk

Inwestor: Gmina Boniewo

Realizacja: 30.05.2016-29.07.2016 r

Koszt: 782 476,60 zł


Zadanie: Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Mikołaja Kopernika w Inowrocławia, wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem, z uwzględnieniem lokalizacji pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Inwestor: Miasto Inowrocław

Realizacja: 11.03.2016-26.08.2016 r

Koszt: 510 282,00 zł


Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 268 Brzezie-Brześć Kujawski. Odcinek Kąty-Stary Brześć od km 8+650 do km 9+640, dł. 0,990 km

Inwestor: Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy

Realizacja: 04.08.2016-31.10.2016 r

Koszt: 614 999,91 zł


Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Kujawska-Krążkowo gm. Złotniki Kujawskie etap I

Inwestor: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Realizacja: 20.06.2016-30.09.2016 r

Koszt: 499 856, 28 zł


Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku ok km 0+000 do km 1+000

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Realizacja: 21.09.2016-25.11.2016 r.

Koszt: 481 851,81 zł


Zadanie: Przebudowa dróg dojazdowych do pawilonu handlowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 23 w Inowrocławiu, wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem, oświetleniem, z uwzględnieniem lokalizacji pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Inwestor: Miasto Inowrocław

Realizacja: 04.04.2016-13.06.2016 r.

Koszt: 551 198,00 zł