Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska oraz Przebudowa zjazdów

Inwestor: Urząd Gminy Wągrowiec

Realizacja: 29.06.2017 – 15.09.2017 r

Koszt: 1 318 519,17 zł


Zadanie: Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

Realizacja: 01.08.2017 – 08.09.2017 r

Koszt: 1 212 920,99 zł


Zadanie: Przebudowa dróg kategorii powiatowej metodą powierzchniowego utrwalenia

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Realizacja: 01.08.2017 – 31.10.2017 r

Koszt: 2 425 853,96 zł


Zadanie: Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy

Inwestor: Gmina Kruszwica

Realizacja: 26.05.2017 – 20.10.2017 r

Koszt: 2 569 367,52 zł


Zadanie: Remont drogi krajowej nr 25 w miejscowości Tarkowo Dolne od km 169+560 do km 170+400

Inwestor: GDDKiA oddział w Bydgoszczy

Realizacja: 21.09.2017 – 16.12.2016 r

Koszt: 1 371 940,81 zł


Zadanie: Program bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Brześć Kujawski, w ramach PBDK „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych tj. skrzyżowania drogi krajowej Nr 62 z drogą wojewódzką nr 268 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową

Inwestor: GDDKiA oddział w Bydgoszczy

Realizacja: 21.09.2016 – 14.04.2017 r.

Koszt: 1 459 425, 48 zł


Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Realizacja: 10.07.2017 – 13.09.2017 r

Koszt: 631 929,25 zł


Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice-Łąkie odcinek w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 0 dł. 1,000 km

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

Realizacja: 05.06.2017 – 24.08.2017 r

Koszt: 853 793,68 zł


Zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek-Cieślin etap I.

Inwestor: Gmina Inowrocław

Realizacja: 23.06.2017 – 31.10.2017 r

Koszt: 622 852, 78 zł


Zadanie: Modernizacja drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo

Inwestor: Gmina Łabiszyn

Realizacja: 30.05.2017-27.06.2017 r

Koszt: 497 177,86 zł