Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od m. Gąski do m. Modliborzyce tj od km 5+606,00 do km 8+571,57
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Realizacja: 07.05.2018-08.10.2018 r
Koszt: 2 983 108,75 zł


Zadanie: Likwidacja przełomów oraz remontów odcinków dróg powiatowych w zakresie zadania nr 1 – obszar gminy Kruszwica
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Realizacja: 07.08.2018-30.08.2018 r
Koszt: 1 542 886,24 zł


Zadanie: Modernizacja dróg powiatowych- wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej gr. 4 cm
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
Realizacja: 04.06.2018 -14.06.2018 r.
Koszt: 741 612, 51 zł


Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap
Inwestor: Gmina Rojewo
Realizacja: 11.05.2018 -03.07.2018 r.
Koszt: 1 677 170, 65 zł


Zadanie: Budowa i odtworzenie nawierzchni asfaltowych w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”
Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”
Realizacja: 02.10.2017 – 14.09.2018r.
Koszt: 1 594 167,81 zł


Zadanie: Remont- droga powiatowa nr 2237P o przebiegu: droga powiatowa 2166P-Kierzkowo-Wydartowo- droga krajowa 15
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie
Realizacja: 29.08.2018-5.11.2018 r.
Koszt: 3 449 039,31 zł


Zadanie: Przebudowa ulicy Długiej i ul. Lipowej w Inowrocławiu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, I etap odcinek od ul. Św Ducha przez skrzyżowanie z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Krzywoustego
Inwestor: Miasto Inowrocław
Realizacja: 30.08.2017 – 24.08.2018 r.
Koszt: 3 556 389, 41zł


Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2442C Kopanie- Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
Realizacja: 03.10.2018-30.11.2018 r
Koszt: 1 302 844,60 zł


Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Realizacja: 05.04.2018-20.08.2018r.
Koszt: 3 048 221,82 zł


Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg- I etap
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Realizacja: 05.04.2018-09.07.2018r.
Koszt: 2 722 291,29 zł


Zadanie: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego w Inowrocławiu
Inwestor: Miasto Inowrocław
Realizacja: 19.12.2017 – 29.05.2018 r.
Koszt: 802 886,50 zł


Zadanie: Przebudowa dróg powiatowych – Część I
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
Realizacja: 02.07.2018-28.09.2018 r.
Koszt: 1 762 880,29 zł